Satumetsä

Ryhmäperhepäiväkoti Satumetsä

Satumetsä sijaitsee rauhallisella alueella lähes metsän reunalla Turun Pääskyvuoressa, osoitteessa Talvitie 38, 20610 Turku.

Pääskyvuori on hyvien liikenneyhteyksien päässä koko Turun alueelta. Ryhmässä on kaksi ammattitaitoista varhaiskasvattajaa ja samaan aikaan enimmillään 8 lasta.

Kesäkuussa 2019 Pääskyvuorelle valmistuneessa ryhmäperhepäiväkoti Satumetsässä on kodinomaista ja kiireetöntä arkea lasten ehdoilla. Täällä työskentelevät iloiset ja ammattitaitoiset Pauliina ja Samu.

Samu ja Pauliina

Meillä on suuri syli ja lämmin sydän. Aina on tilaa sylissä ja haleja emme säästele. Toimintamme rakentuu lasten toiveiden ja kiinnostuksen ympärille. Painotamme ulkoiluun ja luontoon. Teemme paljon retkiä mm. lähimetsiin ja puistoihin tutkien ja oppien ilon kautta. Satumetsässä on myös kiva ja iso leikkipiha. Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Vapaat paikat

Vapaita paikkoja voi tiedustella numerosta 045 204 0228 tai yhteydenottolomakkeella.

Toimintatapamme

Satumetsä on aloittanut toimintansa vuonna 2019 jolloin omalle tontille rakennutimme uuden talon ryhmäperhepäiväkotia varten.

Ryhmän lapset ovat 1–5 vuotiaita ja varhaiskasvatus on joko kokopäiväistä tai osa-aikaista ma-pe klo 7.30–16.30 välisellä ajalla. Tarvittaessa hoitoajoista voidaan joustaa. Satumetsä on suljettu kesällä viikot 27–31 ja myös aina joulun välipäivät (23.12.–06.01.), jolloin vietämme aikaa omien perheidemme kanssa. Satumetsässä on käytössä palveluseteli sekä vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tuki.

Yksityinen varhaiskasvatus on Turun kaupungin valvomaa ja sitä koskee samat turvallisuus-, hygienia- ja tilasäädökset, kuin kunnallistakin varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksemme tavoite on iloinen ja touhukas lapsi, itseään ja muita kunnioittava ryhmän jäsen. Toiminnassa huomioimme lasten toiveet ja kannustamme luovuuteen.


Kodinomainen leikkiympäristö ja ammattitaitoinen henkilökunta muodostavat lapselle turvallisen hoitopäivän. Yhteistyö vanhempien kanssa on myös tärkeä osa lapsen varhaiskasvatusta.

Meillä lapset saavat olla lapsia, leikkiä ja elää satujen maailmassa, jossa huokuu turvallinen ja kunnioitettava tunnelma. Opimme uutta tutkien, leikkien, liikunnan, taiteen ja musiikin kautta.

Kodikkaassa ympäristössä lapset huomioidaan yksilöinä kannustaen häntä kokeilemaan ja tutustumaan uusiin asioihin. Lapsi tarvitsee myös paljon huomiota ja syliä, Satumetsässä syliin pääsee aina, jos lapsi sitä haluaa ja tarvitsee.

Satumetsän lähiympäristössä on paljon metsiä ja ihania luontopolkuja. Puistoissa käymme paljon ja kävelyetäisyydellä löytyy useita leikkipuistoja. Kirjasto on myös kävelymatkan päässä. Teemme retkiä mm. Seikkailupuistoon ja Kuralan Kylämäkeen.

Kielellistä kehitystä tuemme lukemalla paljon satuja sekä loruja. Liikkumisessa painotamme ulkoilua, metsäretkiä, ohjattua toiminta- ja jumppatuokioita. Opettelemme lähiympäristössä liikkumista ja liikennemerkkejä. Viikoittaiseen suunnitelmaan kuuluvat lisäksi musiikki ja kädentaidot, yhdessä leikkimistä ja pelailemista unohtamatta. Satumetsän päivittäisessä toiminnassa korostuvat leikin riemu, ystävyyssuhteet, kiireettömyys sekä turvallinen ympäristö.

Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Satumetsä toteuttaa varhaiskasvatuksessa Turun varhaiskasvatussuunnitelmaa ja niiden tavoitteita.


Ryhmäperhepäiväkoti Satumetsän omavalvontasuunitelma. Suunnitelma on esillä julkisesti ja lastenhoitajat seuraavat sen toteutumista. Omavalvontasuunnitelma toimii informaationa asiakkaille palvelun sisällöstä ja laadusta. Omavalvontasuunnitelma on aina nähtävillä Satumetsän eteisessä olevassa kansiossa.

Hinnasto

Varhaiskasvatusmaksut

Satumetsän hoitomaksun suuruuteen vaikuttavat lapsen hoitoaika, palvelusetelin tai yksityisen hoidon tuen suuruus sekä vanhempien tulot. Palvelusetelillä perheen maksettavaksi jäävä osuus on sama kuin kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa.

Kesäajan maksut

Varhaiskasvatusmaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, myös Satumetsän kiinnioloaikana. Jos lapsi lomailee kesäkuukausina kaksi kuukautta, ei elokuun varhaiskasvatusmaksua peritä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi.

Varaus-/takuumaksu Satumetsässä on 200 €. Varausmaksu maksetaan Satumetsän tilille ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista ja palautetaan takaisin vanhemmille, kun Varhaiskasvatussuhde on päättynyt ja varhaiskasvatussopimusta on yhdessä noudatettu.

Varausmaksua ei palauteta, mikäli varhaiskasvatussuhde peruuntuu ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista.

Varhaiskasvatusmaksut palvelusetelillä oleville lapsille:
Varhaiskasvatusmaksu eli vanhempien omaosuus palvelusetelillä on 0–288 €/kk, riippuen perheen tuloista ja varhaiskasvatustuntien määrästä viikossa. Turussa palvelusetelin arvo määräytyy hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja Satumetsän perimän maksun välinen erotus. Lisätietoa Turun kaupungin palvelusetelistä ja kuntalisästä saat Turun kaupungin sivuilta. Palveluseteleistä voi kysyä myös meiltä.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen suuruus riippuu lapsen hoitoajasta ja perheen tuloista.  Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja mahdollisesta kuntalisästä. Vanhemmat hakevat KELA:lta yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan päiväkodille. Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta saat Kelan sivuilta tai kysymällä meiltä.

Otamme varhaiskasvatukseen myös ulkopaikkakuntalaisia, joiden varhaiskasvatusmaksua ja kuntalisää voi tiedustella omasta kunnasta ja meiltä Satumetsästä.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kasvatustyötä ohjaa ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma, joka on nähtävillä hoitopaikassa. 

Varhaiskasvatuspaikassa toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Vanhempien antamat palautteet toiminnasta auttavat henkilöstöä kehittämistyössä. Palautteen voi antaa henkilöstölle, varhaiskasvatuspaikan esimiehelle, palvelualueen päällikölle tai sähköpostitse varhaiskasvatuksen hallintoon: varhaiskasvatus(a)turku.fi.

Liikkuva varhaiskasvatus

Satumetsä on mukana Ilo kasvaa liikkuen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikuntaan ja liikunnan iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkon kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma