Varhaiskasvatussuunnitelma

Kasvatustyötä ohjaa ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma, joka on nähtävillä hoitopaikassa. 

Varhaiskasvatuspaikassa toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Vanhempien antamat palautteet toiminnasta auttavat henkilöstöä kehittämistyössä. Palautteen voi antaa henkilöstölle, varhaiskasvatuspaikan esimiehelle, palvelualueen päällikölle tai sähköpostitse varhaiskasvatuksen hallintoon: varhaiskasvatus(a)turku.fi.